Дарителство

Party Food
industrial catering and food supply

Party Food предоставя услуги, свързани с един от най-важните ресурси в света – храната. Като социално и човешки отговорна компания, тя насърчава дарителството и подпомага с хранителни продукти различни организации и институции в нужда. Сред тях са:

Спонсорство

Спонсорство

Вижте повече
Дарителство

Дарителство

Вижте повече
Инвестиции

Инвестиции

Вижте повече