Доставка на хранителни продукти

Party Food е компания, която изпълнява кетъринг проектите си, със зачитане на възможностите, желанията и индивидуалните нужди на всеки свой клиент. Към всяка поставена задача ние подхождаме изключително отговорно и с разбиране, така че да предложим най-работещите и икономически изгодни решения. За редица наши клиенти ние доставяме качествена готова, пакетирана храна, която е съобразена с всички изисквания и разпоредби. Тъй като разполагаме с професионални кухни – майки, това ни дава възможност да оптимизираме производството и предоставяне на услугата доставка на готова храна на повече клиенти на територията на страната.

Сред най-силните страни в дейността на Party Food са:
Индустриален кетъринг

Индустриален кетъринг

Вижте повече
Специализиран кетъринг

Специализиран кетъринг

Вижте повече
Ваучери за храна

Ваучери за храна

Вижте повече
Картови разплащания

Картови разплащания

Вижте повече