Партньори

Нашите клиенти

И още:


Мини Марица Изток ЕАД, ВИТА – Многопрофилна болница за активно лечение, СБАЛББ “Св. София” ЕАД, , „Комплексен онкологичен център- Пловдив“ ЕООД, „МБАЛ- Пловдив“ АД, „СБАЛХЗ“ ЕАД, ВМА- МБАЛ Пловдив, МБАЛ „Св. Мина“- гр. Пловдив, Българска асоциация “Диабет”,  Столична община, „Профилактика рехабилитация и отдих“ ЕАД, “ОСРАМ” ЕООД, Френски лицей „Виктор Юго“- гр. София, Банка „ДСК“ ЕАД, „Костал България Аутомотив“ ЕООД, „Сокотаб“ ЕООД, „Брилянт“ АД, УМБАЛ „Иван Рилски“ ЕАД- гр. София, СО- Заведения за социални услуги и др.

Партньори Оборудване

Буто – Основната дейност на фирмата е проектиране, производство и монтаж на професионално кухненско оборудване.
Томеко –  Професионално кухненско и барово обзавеждане
AVA-M. – Кухни – обзавеждане, Кухни – проектиране и инсталиране, Машини за месопреработване, Мебели, Обзавеждане и Интериор, Медицинска апаратура, Метални изделия, Оборудване, Машини и Системи, Ресторантско оборудване
Вера 94 –  Оборудване на топли точки и витрини
Ел Трейд – Касови апарати, POC терминали, търговски софтуер

Партньори Храни и напитки