Ваучери за храна

Разплащане чрез ваучери за храна

Друг вид услуга, която Party Food предлага и изпълнява успешно за своите клиенти, е разплащане чрез ваучери за храна, с които техните служители могат да закупят хранителни продукти и безалкохолни напитки в търговските обекти. Таванът на месечната сума е определен на 80 лв. съгласно корпоративното подоходно облагане, които се дават на работниците и служителите отделно от месечното им възнаграждение.

Party Food препоръчва на своите клиенти използването на ваучерите за храна, тъй като са икономически ефективни и са освободени от данъчно-осигурителни задължения, както за тях, така и за служителите им.

Операторите на ваучери, с които Party Food си партнира са: