Сертификати

Party Food
industrial catering and food supply

Основната цел на Party Food е да предлага храна с високо качество, която удовлетворява нуждите и изискванията на клиентите. За да я изпълни и за да оптимизира дейността си, компанията изгражда цялостна структура в съответствие с европейските стандарти за предлагане на услугата “комплексно хранене”. Съвместно с швeйцарски експерт по индустриален кетъринг – Г-н Бургхрардт през 2005 г. Party Food внедри Система за управление безопасността на хранителните продукти НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки).

Сертификати за качество

През 2005г. е изградена система на управление на качеството, като компанията е сертифицирана от международно признатите стандарти на ISO и на всеки 3 години се преиздават. 

Така изградената структура на работа гарантира, че Party Food е в състояние да ръководи и контролира собствена система за управление безопасността на храните, както и да удовлетворява изискванията на клиентите си относно качеството на услугите, които предлага. През 2020 г. фирмата е сертифицирана от MG Global ISO 22000.