Индустриален кетъринг

Комплексно хранене и организиране изхранването на голям брой хора

Индустриалният кетъринг е отговорна и многосъставна дейност, която изисква прецизна организация и компетентност от наша страна. Party Food има успешно изпълнени редица големи проекти за промишлени предприятия, заводи и различен тип институции. Предимствата, които ни отличават и ни правят предпочитан партньор са индивидуалният подход към всеки наш клиент, както и възможността да предложим пълна комплексна услуга, включваща редица дейности. Ние можем да поемем цялостното управление и изпълнение на поверения ни проект – от доставката на хранителни продукти, приготвяне, разфасоване и пакетиране на храната, до раздаването й по обекти, обслужване в столовата и кафенетата. А в много случаи и стопанисване на целите търговски обекти.

Party Food има опит и в предоставянето на безплатна предпазна храна (по Наредба №11 от 21.12.2005 г.) за служители и работници. Като същевременно подпомага в най-ефективното комбиниране на начините на плащане – по фактура, с ваучери за храна или чрез картови разплащания.

Специализиран кетъринг

Специализиран кетъринг

Вижте повече
Доставка на хранителни продукти

Доставка на хранителни продукти

Вижте повече
Ваучери за храна

Ваучери за храна

Вижте повече
Картови разплащания

Картови разплащания

Вижте повече