Транспорт и съхранение на храни

Всички суровини, материали и опаковки, които Party Food използва, отговарят на изискванията на българските държавни стандарти, отраслови нормативи или технически спецификации.

Съхраняване и превозване на храни

Транспортът и съхранението на храните са третите най-важни аспекти от предлаганите от нас услуги. С тях приключва директният контрол на процесите по:

Party Food
industrial catering and food supply

Всички суровини, материали и опаковки, които Party Food използва, отговарят на изискванията на българските държавни стандарти, отраслови нормативи или технически спецификации. Те преминават през всички производствени процеси със съответните придружаващи документи и при изпълнение на програмите за защита на храните от замърсяване. Ние гарантираме и държим изключително високо на спазването на всички норми при транспортиране от кухните – майки до отделенията за раздаването на храната. Party Food използва специални термофорни кутии, които запазват най-благоприятната температура на всяко ястие. В тях храната се предпазва от замърсявания, като се запазват нейните органолептични и микробиологични качества.

При осъществяване на доставката на готова храна всяка порция се пакетира отделно, за да се съхранят оптимало вкусовите й качества. Затваря се в специални опаковки от полипропилен с топло фолио. Хлябът, приборите за хранене, салфетките и подправките се опаковат единично.

При реализацията на място няма необходимост от опаковане на ястията. Храната се порционира в порцеланови трапезни съдове директно на шуберите за издаване.

Превозването на храната от кухнята до мястото на нейното консумиране се осъществява със специални транспортни средства – хладилни камиони и микробуси, притежаващи всички необходими удостоверения от агенция по храните за превоз на храни.

Управление на храненето

Управление на храненето

Вижте повече
Концепция за меню

Концепция за меню

Вижте повече
Транспорт и съхранение на храни

Транспорт и съхранение на храни

Вижте повече
Търговски обекти

Търговски обекти

Вижте повече