Специализиран кетъринг

Комплексно хранене и доставяне на готова храна на различни целеви групи

Party Food разполага с екип от експерти по диетично хранене, с които работи по цялостното меню и  осигуряването на подходяща храна, съобразена със специфичните изисквания  на различни целеви групи. Изхранването на персонала и пациентите на една болница, на деца от различни възрасти или хора с индивидуални нужди е изключително отговорна и прецизна задача, която сме изпълнявали многократно. Освен тово имаме опит и във внедряването на софтуер с цел оптимизиране отчитането на раздадената храна по диети. Ето част от нашата работа :

Индустриален кетъринг

Индустриален кетъринг

Вижте повече
Доставка на  хранителни продукти

Доставка на хранителни продукти

Вижте повече
Ваучери за храна

Ваучери за храна

Вижте повече
Картови разплащания

Картови разплащания

Вижте повече