Инвестиции

Party Food
industrial catering and food supply

Party Food непрестанно се стреми да подобрява ефективността на своите услуги, като се старае да спазва всички стандарти, изискванията за хигиена и безопасност. Компанията усвоява различни технологични и организационни постижения в областта на модерното комплексно хранене на работници и служители и доставката на храна. Ето защо непрестанно въвежда ново технологично оборудване, съобразено с европейските изисквания за приготвяне на храна и поддържане на висока степен на хигиена в работните помещения.

Party Food инвестира и в точки за самообслужване с вендинг машини за топли напитки и вендинг машини за охладени безалкохолни и тонизиращи напитки, сандвичи и сладкарски изделия.

Компанията, за която най-важни са хората, отделя средства и за провеждането на обучения за повишаване квалификацията на персонала, за постоянни подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

 

ПАРТИ ФУУД АД започна изпълнение на проект по процедура BG-RRP-3.005 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “

В края на месец Ноември 2023 г. ПАРТИ ФУУД АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

В проекта е предвидено закупуване на система за управление на продажбите на дребно, която да допринесе за допълнителна цифровизация на процесите в ПАРТИ ФУУД АД.

Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Проектът е на стойност 18 000,00 лв., които са изцяло финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Спонсорство

Спонсорство

Вижте повече
Дарителство

Дарителство

Вижте повече
Инвестиции

Инвестиции

Вижте повече