Инвестиции

Party Food
industrial catering and food supply

Party Food непрестанно се стреми да подобрява ефективността на своите услуги, като се старае да спазва всички стандарти, изискванията за хигиена и безопасност. Компанията усвоява различни технологични и организационни постижения в областта на модерното комплексно хранене на работници и служители и доставката на храна. Ето защо непрестанно въвежда ново технологично оборудване, съобразено с европейските изисквания за приготвяне на храна и поддържане на висока степен на хигиена в работните помещения.

Party Food инвестира и в точки за самообслужване с вендинг машини за топли напитки и вендинг машини за охладени безалкохолни и тонизиращи напитки, сандвичи и сладкарски изделия.

Компанията, за която най-важни са хората, отделя средства и за провеждането на обучения за повишаване квалификацията на персонала, за постоянни подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Спонсорство

Спонсорство

Вижте повече
Дарителство

Дарителство

Вижте повече
Инвестиции

Инвестиции

Вижте повече