Проекти

Осъществени и действащи проекти:

От самото си начало през 2004 г. досега Party Food се развива неуморно и печели доверието на своите клиенти и партньори. За нас професионализмът и високо качественото изпълнение на поставените ни задачи са приоритет. Ето защо всяка година нашите проекти и броя хора, за чието изхранване се грижим, растат.

АЕЦ Козлодуй  – „Производство и предоставяне на безплатна храна на работещите на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

АЕЦ БеленеОрганизиране на комплексно обществено хранене на територията на АЕЦ Белене

Мини Марица Изток ЕАД – „Осигуряване на хранене на работниците и служителите на Мини Марица Изток“ ЕАД – Рудник Трояново Север, село Ковачево

Костал  България  Аутомотив ЕООД“Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид в завода на Костал България  Аутомотив”

Завод Монди Стамболийски ЕАД  – “Производство и доставка на храна в готов за консумация вид” за работниците и служителите в завод „Монди Стамболийски ” ЕАД гр. Стамболийски.

Завод Брилянт – „Кетърингово обслужване в заводите на Брилянт“ гр. Пловдив и гр. Асеновград

Завод  Осрам ЕООД –  „Доставка на храна за работници и служители „ гр. Пловдив

ЗаводМултивак България Продакшън“ ЕООД – „Приготвяне на храна за работници  и служители

Сокотаб ЕООД„Доставка на готова храна за работниците и служителите“

Банка ДСК“СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” за служителите на  Банка ДСК ЕАД, както и организиране на експлоатацията на самостоятелно функциониращо заведение за хранене, с оборудвана кухня и поемане цялостното управление на обекта за ежедневно хранене на служителите на Банката, включително и в кухненски боксове по етажите”гр. София

Столична община район Младост – „Комплексно доставяне на хранителни продукти в обединени детски заведения, целодневни детски градини и детски кухни на територията на Столична община район Младост и транспортиране на приготвената храна в пунктовете и за раздване“

Столична Община гр. София – „Приготвяне и доставка на готова храна за потребителите на Заведения за социални услуги на територията на столична община“

Община Стамболийски – „Ежедневно осигуряване на готова храна за нуждите на деца и младежи с увреждания“ гр. Стамболийски

Аджибадем МБАЛ Токуда“ ЕАД  – “Приготвяне, разливане и вътрешен транспорт на храна до клиниките и отделенията по определени диети на пациентите и предоставяне на готвена и пакетирана храна и напитки за персонала на „Аджибадем МБАЛ Токуда“ ЕАД гр. София

ВМА Пловдив – „Пригорвяне и доставка на готова храна за нуждите на ВМА – МБАЛ Пловдив“

МБАЛ Пловдив АД –  „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ – Пловдив”АД

УМБАЛ Александровска ЕАД–  „Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал“- ГР. София

СБАЛХЗ  ЕАД – „Приготвяне и доставка на готова пакетирана храна  за лежащо болни“

СБАЛББ Света София ЕАД –  „Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести Света София ЕАД“ – „Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал“

УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД – „Ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна по диети за пациенти и приготвяне и доставка на храна за дежурен персонал“

Хоспис Вита ЕООД„Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и песонала“ гр. София

„Многопрофилна Болница за активно лечение  Вита „ ЕООД – „Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и песонала“ гр. София

СБАЛДБ „Професор Иван Митев ЕАД“- „Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал“

МБАЛ Св. Мина„Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ Св. Мина”- Пловдив” ЕООД”.

Комплексен онкологичен център – „Приготвяне и доставка на храна за пациенти и дежурен персонал на „Комплексен онкологичен център – гр. Пловдив“

“Д-р Димитър Павлович” Проект за приготвяне и доставка на храна в Многопрофилна болница за активно лечение– гр. Свищов и оптимизиране на качеството на услугата“

Френско училище Виктор Юго  – „Организиране храненето на учениците „ гр. София.

ЧПСУ „Свети Наум“ – „Доставка на храна за нуждите на училищно хранене“ гр. София

Дневен център за деца с увреждания „Свети Врач“„Приготвяне и доставка на храна“ гр. София

Частна детска градина „Г-р Петър Берон“ ЕООД – „Доставка на храна за нуждите на училищно хранене“ гр. София

Частно основно училище „Г-р Петър Берон“ ЕООД„Доставка на храна за нуждите на училищно хранене“ гр. София

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий – „Доставка на храна за нуждите на училищно хранене“ село Кадиево, обласр Пловдив

„Профилактика, рехабилитация и отдих (ПРО)“ ЕАД – „Доставка на месо, местни продукти и балкански стоки“

Бела България АД  –   „Ежедневна доставка на готова храна за работниците и служителите на Бела България“ АД

Ултрамекс ЕООД –  „Ежедневна доставка на готова храна за работниците и служителите на Ултрамекс „ЕООД

Фермата АД –  „Ежедневна доставка на готова храна за работниците и служителите на Фермата „ АД

Фреш Лоджик ЕООД –  „Ежедневна доставка на готова храна за работниците и служителите на Фреш Лоджик“ ЕООД

ФлексПринт ООД  – „ЕООД „Ежедневна доставка на храна за служителите на ФлексПринт“ ЕООД

ТЕД БЕД ЕАД  – „Доставка – два пъти дневно на на храна в готова за консумация вид, приготвена термо-режим за работниците и служителите на ТЕД БЕД “ ЕАД

Дил Тур – Пловдив АД „Ежедневна доставка на готова храна за работниците и служителите на Дил Тур-Пловдив „ АД

Спонсорство

Спонсорство

Вижте повече
Дарителство

Дарителство

Вижте повече
Инвестиции

Инвестиции

Вижте повече