Одобрено заявление на ПАРТИ ФУУД АД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.097-5046

На 04.06.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ПАРТИ ФУУД АД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.097-5046, по Процедура BG16RFOP002-2.097-„Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Общата стойност на финансирането е 12 598,98 лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Продължителност на изпълнението: 3 месеца.

Общата цел на заявлението/проекта е насочена към осигуряване на Подкрепа чрез оборотен капитал за ПАРТИ ФУУД АД, за справяне с последиците от от временните противоепидемични мерки.