Проект и главна цел

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ПАРТИ ФУУД АД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 21 927,44 лв.

Начало: 16.04.2021г.
Край: 16.07.2021г.